logo

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД

Информация за Търговеца: 

Наименование: „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД

ЕИК: 206564732

Седалище и адрес на управление: България, София, бул. “Тотлебен” № 31, ет.1, ап.3

Адрес за кореспонденция: България, София, бул. “Тотлебен” № 31, ет.1, ап.3

Телефон: +359887604641

Имейл: [email protected]

Уебсайт: diyanahouse.bg

 I. УСЛУГИ

„ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД, клиника, която предлага висококачествени естетични услуги (наричани по-долу за краткост „услуга/и“). Екипът на „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД, състоящ се от квалифицирани специалисти, предоставя на своите клиенти професионално и внимателно обслужване с оглед на индивидуалните нужди, компетентна консултация и прецизно извършване на процедурите.

 II. НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Всеки клиент на „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД може да се възползва от услугите при приемане на настоящите общия условия.

 III. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Актуални цени за предоставяните от „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД услуги могат да бъдат намерени на https://book.diyanahouse.bg/.

Използваните услуги могат да бъдат заплатени на място в обекта или онлайн посредством КРЕДИТНА/ДЕБИТНА КАРТА чрез виртуален ПОС терминал.

При използване на метод за плащане кредитна или дебитна карта автоматично давате съгласието си услугите да бъдат заплатени авансово – преди тяхното извършване.

 IV. ПОЛИТИКА ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 • Резервация може да откажете до 24 часа преди началото на запазения час. След този период ще Ви бъде таксувано посещение от абонамент ако имате активен такъв, или ще ви бъде начислена такса НЕЯВЯВАНЕ в размер на 50% от стойността на заявените услуги;
 • Ако виждате, че закъснявате задължително се свържете с нас, за да разберете дали ще успеем да извършим услугата или ще се наложи да я презапишем. Ако има възможност да ви вместим, може да се наложи да съкратим времетраенето за ваша сметка. Ако няма такава възможност процедурата ще бъде изтеглена от абонамента Ви или ще Ви бъде начислена такса НЕЯВЯВАНЕ;
 • Ако имате неплатена такса Неявяване, няма да можем да Ви запишем следващ час, преди да изчистите задължението си.

V. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА

 • Имаме право да откажем да изпълним процедура на клиент, ако тя е противопоказна за него и носи здравословни и естетични рискове;
 • Имаме право да откажем процедура или да помолим клиент да напусне територията на клиниката при:
  1. Нетрезво състояние;
  2. Агресивно поведение;
  3. Неуважително поведение към екипа на „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД или към други клиенти на клиниката.

 VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Администратор: „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД. Адрес: България, София, бул. “Тотлебен” № 31, ет.1, ап.3, тел.: +359887604641. E-mail: [email protected]

Длъжностно лице по защита на данните: Дияна Казакова. Адрес: България, София, бул. “Тотлебен” № 31, ет.1, ап.3, E-mail: [email protected]

„ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД събира и обработва лични данни на своите клиенти, като тази информация включва данни, които клиентите предоставят лично при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, като тези лични данни включват имена, e-mail адрес, телефонен номер, дата на раждане.

 VII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, които може да се породят между „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД и клиент, следва да се разрешават в дух на разбирателство. „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД цени своите клиенти, поради което всеки клиент има право и може да се обърне към „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД, в случай на възникнал проблем или въпрос относно предоставяните услуги.

VIII .ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ

„ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД цени удовлетвореността на своите клиенти, поради което е създадена организация за качествено и професионално обслужване.

„ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД държи непрекъснато да подобрява своите услуги, поради което всеки клиент е свободен да дава обратна връзка за подобряване на обслужването на имейл [email protected].

„ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД разглежда всички случаи на обратна връзка и предоставя отговор или решение на своите клиенти, като за целите на бързо установяване е желателно клиентът да уведоми „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД непосредствено след настъпване на конкретно събитие.

 IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия за Услугите на „ДИ ЕН ИНОВЕЙШЪН“ ООД влизат в сила на 01.01.2024 година и се прилагат към всяко предоставяне на услуги.

Настоящите Общи условия се прилагат за неопределен период от време след влизането им в сила до тяхната отмяна или изменение освен в предвидените от закона случаи.

Запишете час за консултация

Ако не сте сигурни дали някоя процедура е подходяща за Вас, не се колебайте да се свържете с нас.

Обадете се на посочените телефони. Не се притеснявайте, ако се обадите извън работно време, ние ще Ви върнем обаждане...

ЗАПИШИ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

© DiyanaAesthetics. All Rights Reserved. 2024